Crear, emmagatzemar i adaptar


WapePad. Aquest programa serveix per fer enregistraments de manera fàcil. En aquest enllaç podeu descarregar gratuïtament el programa
http://www.nch.com.au/wavepad/esp/index.html
En aquest enllaç teniu la possibilitat d'enviar un àudio a un blog. La creació ha de ser pròpia, per tant podeu enviar les vostres cançons o us podeu gravar les vostres veus i enviar-ho.
oboplayer_mp3.fla
Convertor de CDs d'àudio a MP3.
http://69.64.38.38/sysdesk/projects/audiocrusher/index.htm

Àudios per usar a classe

En aquesta pàgina trobareu una selecció de poesia catalana, castellana i universal agrupada per temàtiques (amor, mort, compromís social, ciència, jo,guerra, etc.) i destinataris (infants, joves i adults). Moltes de les poesies tenen arxiu audio.
http://www.viulapoesia.com/
En aquesta pàgina podeu descarregar diversos fitxers d'àudio en mp3 de temàtiques diferents Provenen bàsicament de programes de ràdio i blogs en català. Estan organitzats per temes.
http://www.audioencatala.cat/
Viure a Catalunya. Comencem a parlar. Aquí hi trobareu tot de diàlegs breus d'accions quotidianes agrupats temàticament (La feina, El mercat i les botigues...). Els podeu descarregar gratuïtament i també en teniu les transcripcions editades en forma de llibrest. És interessant la varietat d'accents que hi surten.
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=94d1877af0172110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=94d1877af0172110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
En aquest enllaç hi trobareu una pàgina de poesia en català amb poemes que podreu sentir.
http://www.barcelonareview.com/14/c_ac.htm
Música lliure en català
http://www.musicalliure.net/
Federació Catalana Cineclubs àudio podcast. Blog dedicat al cinema amb arxius d'àudio per baixar o subscriure's. http://federacioap.wordpress.com/


Ràdio en català

En aquests enllaços podeu escoltar la ràdio en diversos dialectes de català. Tenen servei de Podcasting.
http://www.catradio.cat/pcatradio/crHome.jsp
http://www.radioflaixbac.cat/
http://www.radionou.com/principal.asp
http://www.somiseremradio.cat/somiserem-radio.php