En aquest apartat parlarem dels aplicacions 2.0 que anirem trobant al web:


Symbaloo


Symbaloo és una pàgina d'inici per guardar i organitzar tot l'espai on line en una sola pàgina.
Pot ser molt útil, per exemple, per tenir, en un sol espai i ben ordenat, els links de les pàgines que ens interessen sobre un tema concret.

El professorat pot fer una pàgina on guardar els links de totes aquelles pàgines que poden interessar als alumnes.
També, en el nostre cas, podríem fer un symbaloo de tot aquests programes que introduïm a la wiki o bé, un simbaloo de recursos de català
També hi ha una versió de symbaloo pensada especialment per a l'educació.

Pinterest


Pinterest és una xarxa social que simula els suros de les aules presencials. Els usuaris poden crear “suros”, penjar-hi imatges amb peu de fotos i organitzar-ho de la manera que agradi més. Cada imatge és un link que enllaça amb la pàgina original d’on s’ha extret la imatge. La majoria de “suros” giren entorn d’una temàtica i, a l’hora de registrar-se, ja es presenten diferents tipus de Pinterest possibles que es poden crear.
Exemple de pinterest temàtic

Les aplicacions didàctiques de Pinterest són força variades. Es pot començar per crear un portafoli on es pengin els diferents treballs realitzats durant el curs com en aquest exemple de “portafolis” personal.
Es poden crear també portafolis que girin entorn d’un esdeveniment o d’una activitat i que serveixi per a penjar-hi idees de diferents coses que es volen fer: Exemple de preparació d’una activitat culturalWordle


Wordle és una eina que permet crear núvols de paraules, és a dir, agrupacions aleatòries de mots que podem personalitzar (color del fons i de les lletres, tipografia, distribució en l’espai...). Podem crear els núvols amb les paraules que vulguem o bé a partir de l’enllaç d’un blog, com en aquest cas, en què hem partit del blog de tic-cat:

Exemple de núvol a partir del blog tic-cat
Exemple de núvol a partir del blog tic-cat


Com més vegades apareixen les paraules al text, més grans es representen al núvol. A més, Wordle permet detectar la llengua del text per no incloure al núvol les paraules més freqüents de la llengua (en el cas del català, de, el , i...).

Wordle pot facilitar als alumnes la creació de mapes conceptuals temàtics, que els seran molt útils per visualitzar els termes més importants relacionats amb un tema. Podrien, per exemple, crear un núvol temàtic a partir d’un blog, com en l’exemple del núvol a partir del blog de tic-cat. Aquest núvol els podria servir per presentar visualment el tema que tracten, ja sigui com a portada d’un treball o com a introducció en una presentació.

D’altra banda, la possibilitat de crear núvols amb les paraules que vulguem permet als alumnes presentar-se d’una manera diferent. Podrien, per exemple, explicar quines són les seves aficions mitjançant un núvol, com en aquest cas.
Glogster


external image Glogster_EDU_Logo-1fgcmgt.png
Aquesta eina permet de crear pòsters digitals (amb text, fotos, vídeos, etc.). Degut al seu caràcter visual, és una eina que pot ser molt útil per a treballar l'"alfabetisme digital", altrament dita competència comunicativa digital.
Us deixem aquest Tutorial sobre Glogster en què podreu conèixer moltes de les possibilitats de l'eina, com també les intruccions necessàries per a començar a utilitzar-lo.


Instagram


És una xarxa social que permet penjar fotografies editades i petits vídeos.

És interessant el potencial d'aquesta aplicació a l'aula. El nostre grup ha pensat dues activitats que podrien encaixar a un grup d'alumnes adults:
-Fotografiar faltes d'ortografia detectades al carrer, corregir-les a classe i votar la més original mitjançant "Likes".
-Fer-se fotografies disfressats de personatges històrics catalans i votar els més originals o que millor es representin, mitjançant "Likes"Voki - creació de chatbots


Voki és una eina gratuïta que ens permet crear un personatge parlant: és a dir, un avatar que diu allò que li hem introduït en forma de text o gravat amb la pròpia veu. Aquest avatar es pot inserir en una pàgina web, blog o wiki, o fins i tot enviar-lo per coreu electrònic.

Es tracta d’un recurs molt útil per treballar la pronúncia de forma lúdica, i les seves aplicacions a l’aula són múltiples: es poden crear presentacions personals, generar debats o entrevistes, construir un còmic “parlant”, enviar felicitacions... També pot ser particularment interessant a l’hora de treballar la puntuació: l’avatar dirà el text escrit per l’alumne de forma diferent segons com s’hagin utilitzat els signes de puntuació.

Al bloc de l'XTEC s'expliquen els passos per crear un Voki!


external image Voki.png

Per saber l'hora que és:


Per saber l'hora i el dia:

Per controlar les visites: