Encetem aquesta secció amb una fantàstica eina que ens ofereix el CCCB: el navegador interactiu. El navegador és una eina col·laborativa que possibilita que els usuaris vagin afegint continguts al mapa mitjançant punts independents o itineraris culturals: literaris, musicals, arquitectònics, artístics, etc. D'aquí es poden extreure un munt d'idees a l'hora de fer classe.

El contingut del navegador interactiu s’organitza en capes. L’usuari pot filtrar les capes que vol veure i les que no. El CCCB té la capacitat de crear capes noves per afegir nous tipus de continguts al mapa i de decidir si l’usuari també pot crear continguts d’aquell tipus o no.

Enllaç a la pàgina de presentació del navegador

Enllaç al navegador

Els mapes literaris

Els mapes literaris ens permeten de fer viatges virtuals pels escenaris de la literatura catalana. Són un bon recurs per als professionals de la llengua a l'exterior, atès que sovint ens permetran d'establir ponts entre la cultura catalana i la local. El Mapa Literari Català 2.0 , per exemple, ens permet, també, establir rutes literàries o entrar en contacte amb fragments d'aquelles autores l'obra o vida de les quals han lligat a un territori determinat.

La proposta s'emmarca, des de fa relativament poc, en la web Espais Escrits, on podem trobar d'altres recursos.

Poesia i nous mitjans

Epímone es defineix com a espai de trobada "entre la poesia i els nous mitjans". I això, ni més ni menys, és exactament el recurs, una web on navegar per produccions, en català, castellà o anglès o, fins i tot, en l'absència de llengua, que intenten fer poesia tot aprofitant els nous mitjans.

Una altra proposta, en aquest cas "de la casa", és Viu la poesia, un indret on navegar per poesia catalana, castellana i del món, sovint amb explotacions didàctiques per a diferents nivells, i que en alguns casos podrem adaptar, paral·lelament als diferents itineraris, a l'aula de CLE.