Definicions TIC

Web 2.0
O si voleu també aquesta


Widget ( Giny, segons el recull terminològic de Softcatalà)

Programari informàtic que, com si fos "una enganxina", podem incorporar a blogs, pàgines web o escriptoris personals i ens activarà aplicacions concretes (rellotges, calendaris, visites rebudes, motors de cerca, quantitat de visitants, notícies d'un lloc web, etc.). Segons qui les ha creades o qui les fa servir reben diversos noms: Widgets (Yahoo), Dashboard widgets (Aple Macintosh), Gadgets (Microsoft, Google).

Netiqueta

Conjunt de normes de comportament per a comunicar-se a Internet. Inclou tant la manera d'escriure o de comportar-se com la d'adreçar-se als altres. N’hi ha d’específiques, segons les diferents possibilitats que ens ofereix la xarxa o que estableix el grup (correu electrònic, xat, llistes de distribució, fòrums, etc.), i n’hi ha de comunes, que no són més que l’ús d’un llenguatge educat i adequat.

WEB 3.0

Per saber-ne més!