RECURSOS TIC EN CATALÀ


Aquest wiki és un lloc de trobada creat pels alumnes del Màster de Professorat de Català per a Persones Adultes, de la Universitat de Barcelona i la Universitat de Vic, que pretén ser útil als professionals de l'ensenyament de la llengua catalana. La incorporació de les noves tecnologies i d'Internet a la vida moderna s'incorpora a molts àmbits de les nostres vides i, conseqüentment, també en l'àmbit educatiu. Amb aquest espai, doncs, pretenem compartir recursos sobre llengua catalana, informació sobre les TIC i la seva aplicació en l'ensenyament de llengües, en particular, del català.

Els següents enllaços ens proporcionaran informació des de diferents àmbits. Es tracta que puguem incorporar també aquests recursos en les nostres programacions, uns recursos que ens poden facilitar el treball de totes les habilitats comunicatives implicades i fer-ho interactuant.